Komisja Turystyki Motocyklowej
W skład komisji  wchodzą:
1. Adam Jajko - Przewodniczący
2. Tomasz Nowak
3. Marian Rozmus