Jesteś sympatykiem motoryzacji? Zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego klubu!

Aby dołączyć do naszego grona, wystarczy wypełnić formularz, wysłać go na e-mail sekretariat@skm.net.pl oraz opłacić składkę. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Śląski Klub Motorowy ul.Jastrzębska 136 ;44-304 Wodzisław Śląski.

Składkę członkowską w wysokości 80.00 PLN należy przelać na konto bankowe:

BNP PARIBAS nr 13 1750 0012 0000 0000 3298 4525 podając w tytule wpłaty imię i nazwisko osoby, której dotyczy składka. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu  22/2016 z dnia 27.12.2016, uprawnieni do zniżki w 2017 roku w wysokości 50% składki są następujące osoby:

- druga pełnoletnia osoba w załodze,

- uczniowie oraz niepracujący studenci do 25 roku życia (w każdym roku członkostwa należy wypełnić i przesłać OŚWIADCZENIE )