Zarząd 


Prezes Zarządu - Dariusz Jajko


Wiceprezes Zarządu - Mariusz Czech


Sekretarz Zarządu - Beata Radler


Skarbnik Zarządu - Paweł Matwiński


Członek Zarządu - Marcin Stajer


Komisja Rewizyjna 


Przewodnicząca - Anna Buchalik


Wiceprzewodnicząca - Michalina Wieczorek


Członek - Zbigniew Cwołek